Login:  Hasło:
Rejestracja | Przypomnij hasło
[XSX/XO] PODSUMOWANIE ROZGRYWEK
09/03/2021 23:02

Kilka dni temu zako?czy? si? emocjonuj?cy sezon wLIDZE eFootball PES 2021 Season Updatena platformie Xbox Series X i Xbox One pod szyldemPESWORLD.PL. Rozgrywki przynios?y wiele niespodzianek, jak i potwierdzi?y wysokie umiej?tno?ci graczy znanych w polskiej spo?eczno?ci PES'a. Liczna grupa amatorw wirtualnej pi?ki no?nej zosta?a podzielona na dwa poziomy rozgrywkowe. Niniejsze podsumowaniedotyczy 1LIGI.

Autorem podsumowania jest gracz sporano81:

Kilkana?cie dni temu zako?czy? si? emocjonuj?cy, drugi ju? sezon w LIDZE eFootball PES 2021 Season Update rozgrywany na platformie Xbox Series X oraz Xbox Onepod szyldem PESWORLD.PL. Zosta?y co prawda jeszcze do rozegrania bara?e o awans do ekstraklasy, ale o tym napisz? troch? p?niej. Do rozgrywek przyst?pi?o 32 zawodnikw. Do?? liczna grupa amatorw wirtualnej pi?ki no?nej (oczywi?cie nie a? tak liczna jak gracze popularnego "pleja" , ale jest nas coraz wi?cej) zosta?a podzielona na dwa poziomy rozgrywkowe. Zdecydowana wi?kszo?? uczestnikw, ktra bra?a udzia? w poprzednim sezonie zacz??a bie??ce rozgrywki w Ekstraklasie, natomiast nowi ?mia?kowie rozpocz?li zmagania na zapleczu najwy?ej klasy rozgrywkowej. Niniejsze podsumowanie dotyczy rozgrywek 1 LIGI, w ktrej mia?em okazje wyst?powa?.

Na wst?pie chcia?bym serdecznie podzi?kowa? w imieniu swoim i wszystkich graczy Administratorowi za profesjonaln? organizacj? rozgrywek i nadzr nad ich prawid?owym przebiegiem, gdy? jak wiemy by?o kilka sytuacji spornych, gdzie Admin musia? interweniowa?...

Pi?ka uczy pokory i nie inaczej by?o w naszych rozgrywkach. Nie zawsze wygrywa? lepszy w danym meczu. Gra by?a zaci?ta, r?nice w umiej?tno?ciach pomi?dzy poszczeglnymi graczami czasem minimalne. O zwyci?stwie decydowa?y detale, nieraz szcz??cie, a czasami „handicap - ma?e wsparcie” ze strony twrcw gry Konami. Wiecie o czym pisz?... Tak wi?c emocji nie brakowa?o, bo w rozegranych 240 meczach pad?y 831 bramki, co daje ?redni? prawie 3,5 bramki na mecz. Prawie ka?dy z graczy strzela? ?rednio co najmniej jednego gola w meczu. Gra przebiega?a w duchu fair play, tak wynika z relacji zawodnikw i z opisw w komentarzach po rozegranych meczach, a walka o jak najlepszy wynik trwa?a do samego ko?ca. Ka?dy walczy? o co? innego, o awans, o bara?e o wi?ksz? liczb? punktw na koniec rozgrywek, o zdobycie wi?kszego do?wiadczenia. Rywalizacj? do ostatniego meczu toczyli wszyscy gracze, no mo?e z ma?ymi wyj?tkami...

Teraz troch? liczb, ale tylko tych pozytywnych :

✗ najwi?cej zwyci?stw po 23: gracze BoughtMist i soprano81,

✗ najwi?cej remisw po 11: gracze czubi84 i BartPiratskiHD,

✗ najwi?cej strzelonych goli 94 – gracz Bini862591, to ponad 3 bramki strzelone w ka?dym meczu. Zdecydowanie najlepszy atak w lidze.

Celem by?a dobra zabawa, ale te? rywalizacja o cztery miejsca premiowane awansem do Ekstraklasy. Bezpo?redni awans z 1 LIGI wywalczyli gracze: Bini862591, BoughtMist i soprano81. Warto zaznaczy?, ?e w rozgrywkach zosta?y do rozegrania jeszcze bara?e. O jeszcze jedno miejsce premiowane awansem zawalczy czterech graczy: czubi84, I_AM_LANIEK, MaciekAlex – gracz, ktry ju? w trakcie rozgrywek zast?pi? EL PROFFESOR' i Silvestr10. ?yczymy powodzenia. Na szcz??cie z ligi nikt nie spad?, bo jak pisa?em na wst?pie na platformie Xbox Series X oraz Xbox One by?y tylko dwa poziomy rozgrywkowe ligi.

Pozdrawiam wszystkich, dzi?kuj? za rywalizacj? i do zobaczenia w nast?pnym sezonie, w kolejnych rozgrywkach. Miejmy nadziej?, ?e liczba graczy b?dzie stale ros?a. Zach?cam do przekazywania i nag?a?niania informacji o spo?eczno?ci, ktr? wsplnie tworzymy na ?amach strony PESWORLD.PL.

Komentarze
#1 | I_AM_LANIEK dnia 10 marzec 2021 11:40:57
To w ko?cu trzech czy czterech graczy walczy w bara?ach, bo si? zakr?ci?em? Szeroki u?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.