Login:  Hasło:
Rejestracja | Przypomnij hasło
[PS5/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X/ PC] Matchday Tournament
19/03/2021 18:06

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy doMatchday Tournament eFootball PES2021 (PS5/PS4/XBOX SERIES X/XO/PC). W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? wszyscy gracze, ktrzy zapisz? si? w skrypcie(GRNE MENU: ZAPISY DO ROZGRYWEK)do dnia:01.04.2021r. Po zg?oszeniu akcesu do gry, ka?demu z osobna zostanie przydzielona odpowiednia rola na naszym serwerze Discord, co skutkowa? b?dzie uzyskaniem dost?pu do naszej spo?eczno?ci. Nowi gracze, ktrzy nie uczestniczyli we wcze?niejszych rozgrywkach na naszej witrynie, musz? do??czy? na nasz serwer niezw?ocznie po zapisaniu si? do Matchday Tournament.Turniej rozgrywa? b?dziemy sk?adami opartymi na zawodnikach aktualnie wyst?puj?cych w danej dru?ynie lub jej ex-zawodnikach, ktrzy wyst?powali w niej co najmniej dwa sezony. Warto zaznaczy?, ?e nie wprowadzamy ?adnych ogranicze? dotycz?cych si?y zespo?u. Informacje dotycz?ce formu?y turnieju zostan? opublikowane po zako?czeniu zapisw.

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.