Login:  Hasło:
Rejestracja | Przypomnij hasło
[PS4] MINI CUP #17
13/11/2020 16:52

Informujemy, ?ednia 13.11.2020 (pi?tek) o godz. 21:00odb?dzie si?MINICUP #17 eFootball PES2021 (PS4).W rozgrywce mo?e wzi?? udzia? od 8 do 32 uczestnikw. W sytuacji gdy ostateczna ilo?? graczy nie b?dzie wynosi? 8, 16 lub 32, organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do modyfikacji listy uczestnikw. Zapisy w komentarzach.Wybr dru?yn dowolny (mog? si? powtarza?).Zapisane osoby maj? obowi?zek wstawi? si? na odpowiedni kana? tekstowy Discord w dniu turnieju najp?niej o godz. 20:55.

FINA?:

3:1

Bescon kosa0102

Trzecie miejsce wMINI CUP #17 eFootball PES2021 (PS4)zdoby?lucyfer1984 (Francja).

[PS4] MINI CUP #16
06/11/2020 14:24

Informujemy, ?ednia 06.11.2020 (pi?tek) o godz. 21:00odb?dzie si?MINICUP #16 eFootball PES2021 (PS4).W rozgrywce mo?e wzi?? udzia? od 8 do 32 uczestnikw. W sytuacji gdy ostateczna ilo?? graczy nie b?dzie wynosi? 8, 16 lub 32, organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do modyfikacji listy uczestnikw. Zapisy w komentarzach.Wybr dru?yn dowolny (mog? si? powtarza?).Zapisane osoby maj? obowi?zek wstawi? si? na odpowiedni kana? tekstowy Discord w dniu turnieju najp?niej o godz. 20:55.

FINA?:

1:3

Nicolas88 szymonplok

Trzecie miejsce wMINI CUP #16 eFootball PES2021 (PS4)zdoby? panBilas89(Juventus).

[PS4] MINI CUP #15
30/10/2020 13:10

Informujemy, ?ednia 30.10.2020 (pi?tek) o godz. 21:00odb?dzie si?MINICUP #15 eFootball PES2021 (PS4).W rozgrywce mo?e wzi?? udzia? od 8 do 32 uczestnikw. W sytuacji gdy ostateczna ilo?? graczy nie b?dzie wynosi? 8, 16 lub 32, organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do modyfikacji listy uczestnikw. Zapisy w komentarzach.Wybr dru?yn dowolny (mog? si? powtarza?).Zapisane osoby maj? obowi?zek wstawi? si? na odpowiedni kana? tekstowy Discord w dniu turnieju najp?niej o godz. 20:55.

FINA?:

3:2

Kubbi94 szymonplok

Trzecie miejsce wMINI CUP #15 eFootball PES2021 (PS4)zdoby?kiliman_jaro (FC Barcelona).

[PS4] MINI CUP #14
23/10/2020 11:57

Informujemy, ?ednia 23.10.2020 (pi?tek) o godz. 21:00odb?dzie si?MINICUP #14 eFootball PES2021 (PS4).W rozgrywce mo?e wzi?? udzia? od 8 do 32 uczestnikw. W sytuacji gdy ostateczna ilo?? graczy nie b?dzie wynosi? 8, 16 lub 32, organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do modyfikacji listy uczestnikw. Zapisy w komentarzach.Wybr dru?yn dowolny (mog? si? powtarza?). Zapisane osoby maj? obowi?zek wstawi? si? na odpowiedni kana? tekstowy Discord w dniu turnieju najp?niej o godz. 20:55.

FINA?:

3:1

szymonplok FunRadiopl

Trzecie miejsce wMINI CUP #14eFootball PES2021 (PS4)zdoby? rcthedj0789 (FC Barcelona).

[PS4/XBOX] START LIGI
27/09/2020 19:04

Z dniem dzisiejszym zosta? zainaugurowanyI SEZON LIGI eFootball PES2021 Season Update (PS4,XBOX ONE)! We wspomianej rozgrywce udzia? zadeklarowa?o 152graczy, ktrzy podejm? ze sob? rywalizacj?. Jak mo?na zauwa?y?, strona zosta?a w pe?ni dostosowana do zmaga? ligowych. W grnej cz??ci witryny pojawi?y si? panele zawieraj?ce ostatnie wyniki w lidze, a tak?e obowi?zuj?ce uczestnikw terminy. Zalecamy rwnie? zapoznanie si? z poradnikiem, ktry wyja?nia w jaki sposb wstawia si? wyniki w skrypcie. Przypominamy, ?espo?eczno?? PESWORLD.PLkomunikuje si? naserwerze Discord. W celu do??czenia do serwera wystarczy klikn?? w slajdznajduj?cy si? w centralnej cz??ci strony. Ka?demu z osobna ?yczymy zdobycia mo?liwie najlepszej pozycji w lidze!