Login:  Hasło:
Rejestracja | Przypomnij hasło
[PS4/XO/PC] ZAPISY DO LIGI
14/09/2020 21:23

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy doLIGI eFootball PES2021 (PS4/XO/PC)! W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? wszyscy gracze, ktrzy zapisz? si? w skrypcie(GRNE MENU: ZAPISY DO ROZGRYWEK)do dnia: 24.09.2020r.Po zg?oszeniu akcesu do gry, ka?demu z osobna zostanie przydzielona odpowiednia rola na naszym serwerze Discord, co skutkowa? b?dzie uzyskaniem dost?pu do naszej spo?eczno?ci.Nowi gracze, ktrzy nie uczestniczyli we wcze?niejszych rozgrywkach na naszej witrynie, musz? do??czy? na nasz serwer niezw?ocznie po zapisaniu si? do LIGI eFootball PES 2021.Lig? rozgrywa? b?dziemy klubami (koszyk zostanie wybrany przez uczestnikw po zako?czeniu zapisw). Nadchodz?cy sezon b?dzie prze?omowy, poniewa? otwieramy si? rwnie? na platform? PC!Informacje stricte organizacyjne zostan? opublikowane po zako?czeniu zapisw.

Czytaj więcej...

[PS4] MINI CUP #13
28/08/2020 16:46

Informujemy, ?ednia 28.08.2020 (pi?tek) o godz. 20:00odb?dzie si?MINICUP #13 eFootball PES2020 (PS4).W rozgrywce mo?e wzi?? udzia? od 8 do 32 uczestnikw. W sytuacji gdy ostateczna ilo?? graczy nie b?dzie wynosi? 8, 16 lub 32, organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do modyfikacji listy uczestnikw. Zapisy w komentarzach.Wybr dru?yn dowolny (mog? si? powtarza?). Zapisane osoby maj? obowi?zek wstawi? si? na odpowiedni kana? tekstowy Discord w dniu turnieju najp?niej o godz. 19:55.

FINA?:

1:0

Bescon (Francja) mekes (Juventus)

Trzecie miejsce wMINI CUP #13eFootball PES2020 (PS4)zdoby? Mathew Los Blancos(Real Madryt).

Czytaj więcej...

[PS4] MINI CUP #12
21/07/2020 14:36

Informujemy, ?ednia 21.07.2020 (wtorek) o godz. 21:00odb?dzie si?MINICUP #12 eFootball PES2020 (PS4).W rozgrywce mo?e wzi?? udzia? od 8 do 32 uczestnikw. W sytuacji gdy ostateczna ilo?? graczy nie b?dzie wynosi? 8, 16 lub 32, organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do modyfikacji listy uczestnikw. Zapisy w komentarzach.Wybr dru?yn dowolny (mog? si? powtarza?). Zapisane osoby maj? obowi?zek wstawi? si? na odpowiedni kana? tekstowy Discord w dniu turnieju najp?niej o godz. 20:55.

FINA?:

4:2

szymonplok (Liverpool FC) Guraj (Juventus)

Trzecie miejsce wMINI CUP #12 eFootball PES2020 (PS4)zdoby? kosa0102(PSG).

Czytaj więcej...

[PS4] COPA 2GETHER
17/07/2020 23:35

Informujemy, ?e wdniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy do turnieju 2VS2 COPA 2GETHER 2K20(PS4)! W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? wszystkie zainteresowane pary. Zapisu dokonuje kapitan w skrypcie(GRNE MENU: ZAPISY DO ROZGRYWEK)do dnia: 26.07.2020r.Po zg?oszeniu akcesu do gry, ka?demu z osobna zostanie przydzielona odpowiednia rola na naszym serwerze Discord, co skutkowa? b?dzie uzyskaniem dost?pu do naszej spo?eczno?ci.Nowi gracze, ktrzy nie uczestniczyli we wcze?niejszych rozgrywkach na naszej witrynie, musz? do??czy? na nasz serwer niezw?ocznie po zapisaniu si? do COPA 2GETHER 2K20.Turniej rozgrywa? b?dziemy okre?lonymi klubami (wymienione w rozwini?ciu artyku?u). Nadchodz?ce rozgrywki s? bardzo atrakcyjne, poniewa? wpuli nagrd b?dzie oko?o 1100PLN! Szczeg?owe informacje organizacyjne w rozwini?ciu.

Czytaj więcej...

[PS4] PODSUMOWANIE ROZGRYWEK
16/07/2020 17:37

Kilka dni temu zako?czy? si? emocjonuj?cy sezon wLIDZE eFootball PES 2020na platformie PS4 pod szyldemPESWORLD.PL. Rozgrywki przynios?y wiele niespodzianek, jak i potwierdzi?y wysokie umiej?tno?ci graczy znanych w polskiej spo?eczno?ci PES'a. Liczna grupa amatorw wirtualnej pi?ki no?nej zosta?a podzielona na pi?? poziomw rozgrywkowych. Niniejsze podsumowaniedotyczy g?wnie II LIGI, ale nawi?zuje rwnie? do ca?okszta?tu rozgrywek.

Czytaj więcej...