Login:  Hasło:
Rejestracja | Przypomnij hasło
[PS4] PODSUMOWANIE II LIGI
11/05/2020 13:13

Kilka dni temu zako?czy? si? emocjonuj?cy sezon w II LIDZE eFootball PES 2020 na platformie PS4 pod szyldem PESWORLD.PL. Rozgrywki przynios?y wiele niespodzianek, jak i potwierdzi?y wysokie umiej?tno?ci graczy znanych w polskiej spo?eczno?ci PES'a. Liczna grupa amatorw wirtualnej pi?ki no?nej zosta?a podzielona na trzy poziomy rozgrywkowe. Niniejsze podsumowanie dotyczy II LIGI.

Czytaj więcej...

[PS4] START PESWORLD CUP eFootball PES2020
03/05/2020 22:06

W zwi?zku z zako?czeniem weekendu majowegopragniemy przedstawi? szczeg?y dotycz?ce organizacji rozgrywekPESWORLD CUP eFootball PES2020 (PS4). Aktualnie trwaj? przygotowania skryptu do rozpocz?cia PUCHARU, wi?c jest to odpowiedni czas na zapoznanie si? z wy?ej wspomnianymi kwestiami.

Czytaj więcej...

[PS4] PESWORLD CUP- ZAPISY
24/04/2020 12:22

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy do PESWORLD CUP eFootball PES2020 (PS4). W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? wszyscy gracze, ktrzy zapisz? si? w skrypcie (GRNE MENU: ZAPISY DO ROZGRYWEK) do dnia: 01.05.2020r. Po zg?oszeniu akcesu do gry, ka?demu z osobna zostanie przydzielona odpowiednia rola na naszym serwerze Discord, co skutkowa? b?dzie uzyskaniem dost?pu do naszej spo?eczno?ci.Nowi gracze, ktrzy nie uczestniczyli we wcze?niejszych rozgrywkach na naszej witrynie, musz? do??czy? na nasz serwer niezw?ocznie po zapisaniu si? do PESWORLD CUP. Puchar rozgrywa? b?dziemy klubami. Ka?dy uczestnik wska?e wybrany przez siebie team Admistratorowi Rozgrywek na serwerze Discord. Zaznaczamy, ?e wybrane kluby mog? si? powtarza?. Informacje stricte organizacyjne zostan? opublikowane po zako?czeniu zapisw.

[PS4] MINI CUP #10
20/04/2020 13:46

Informujemy, ?ednia 20.04.2020 (poniedzia?ek) o godz. 20:30odb?dzie si?MINICUP #10 eFootball PES2020 (PS4).W rozgrywce mo?e wzi?? udzia? od 8 do 32 uczestnikw. W sytuacji gdy ostateczna ilo?? graczy nie b?dzie wynosi? 8, 16 lub 32, organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do modyfikacji listy uczestnikw. Zapisy w komentarzach.Tym razem gramy REPREZENTACJAMI (wybr dowolny). Zapisane osoby maj? obowi?zek wstawi? si? na odpowiedni kana? tekstowy Discord w dniu turnieju najp?niej o godz. 20:25.

FINA?:

6:2

czernik100 (Belgia) subject1 (Polska)

Trzecie miejsce wMINI CUP #10 e Football PES2020 (PS4) zdoby?LEON (Francja).

Czytaj więcej...

[XBOX ONE] ZAPISY DO LIGI eFootball PES2020
18/04/2020 16:55

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy do I SEZONU LIGI eFootball PES2020 (Xbox One)! W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? wszyscy gracze, ktrzy zapisz? si? w skrypcie(GRNE MENU: ZAPISY DO ROZGRYWEK)do dnia: 25.04.2020r.Po zg?oszeniu akcesu do gry, ka?demu z osobna zostanie przydzielona odpowiednia rola na naszym serwerze Discord, co skutkowa? b?dzie uzyskaniem dost?pu do naszej spo?eczno?ci.Nowi gracze, ktrzy nie uczestniczyli we wcze?niejszych rozgrywkach na naszej witrynie, musz? do??czy? na nasz serwer niezw?ocznie po zapisaniu si? do LIGI eFootball PES2020.Lig? rozgrywa? b?dziemy klubami (koszyk zostanie wybrany przez uczestnikw po zako?czeniu zapisw). Informacje stricte organizacyjne zostan? opublikowane po zako?czeniu zapisw.