Login:  Hasło:
Rejestracja | Przypomnij hasło
START LIGI eFootball PES2020 (PS4)
05/01/2020 01:41

Z dniem dzisiejszym zosta? zainaugurowanyI SEZON LIGI eFootball PES2020 (PS4)! We wspomianej rozgrywce udzia? zadeklarowa?o 20 graczy, ktrzy podejm? ze sob? rywalizacj?. Jak mo?na zauwa?y?, strona zosta?a w pe?ni dostosowana do zmaga? ligowych. W grnej cz??ci witryny pojawi?y si? panele zawieraj?ce ostatnie wyniki w lidze, a tak?e obowi?zuj?ce uczestnikw terminy. Zalecamy rwnie? zapoznanie si? z poradnikiem, ktry wyja?nia w jaki sposb wstawia si? wyniki w skrypcie. Przypominamy, ?espo?eczno?? PESWORLD.PLkomunikuje si? naserwerze Discord. W celu do??czenia do serwera wystarczy klikn?? wbannerznajduj?cy si? w s?siedztwie loga strony. Ka?demu z osobna ?yczymy zdobycia mo?liwie najlepszej pozycji w lidze.

MINI CUP #1
03/01/2020 19:41

Informujemy, ?e dnia03.01.2020 (pi?tek) o godz. 20:00odb?dzie si? MINICUP #1eFootball PES2020.W rozgrywce mo?e wzi?? udzia? od 8 do 64 uczestnikw. W sytuacji gdy ostateczna ilo?? graczy nie b?dzie wynosi? 8, 16, 32 lub 64, organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do modyfikacji listy uczestnikw.Dru?yny wybieramy w komentarzu pod newsem (lista w rozwini?ciu).

FINA?:

2:1

Gronkjer (FC Porto) bloter (Ajax Amsterdam)

W meczu o 3. miejsce po ekscytuj?cej rozgrywce zwyci?stwo w rzutach karnych odnis?domanolo82(Leicester).

Czytaj więcej...

ZAPISY DO LIGI eFootball PES2020
30/12/2019 22:37

W?a?nie w ten wieczr mamy przyjemno?? oficjanie rozpocz?? zapisy do LIGI eFootball PES2020 (PS4) pod bander? PESWORLD.PL. Jak wspominali?my wcze?niej, mo?na uzna? ten krok za "nowe rozdanie" na tej stronie. Rozgrywki od tej pory b?d? prowadzone w okre?lonych ramach organizacyjnych, ktre w za?o?eniu maj? jak najbardziej usprawni? nasz? wirtualn? zabaw?.

Czytaj więcej...

MODYFIKACJE STRONY
21/12/2019 15:27

Informujemy, ?e w ostatnich dniach strona PESWORLD.PL ulega znacznym modyfikacjom. Po ich zako?czeniu planowane jest wznowienie rozgrywek ligowych i dost?pno?ci wszystkich oferowanych przez stron? trybw gry. Zmiany s? ?ci?le zwi?zane z powrotem strony pod stery pierwotnych za?o?ycieli tego projektu, ktrzy z r?nych powodw byli zmuszeni przekaza? w przesz?o?ci opiek? nad stron? innym osobom, ktre sukcesywnie doprowadzi?y j? do degradacji. Plany zwi?zane z funkcjonowanie strony s? ambitne i wymagaj? wspomnianych modyfikacji.

Czytaj więcej...