Login:  Hasło:
Rejestracja | Przypomnij hasło
[PS5/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X/ PC] ZAPISY DO myCLUB CUP
19/02/2021 13:46

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy do myClubCUP eFootball PES2021 (PS5/PS4/XBOX SERIES X/XO/PC). W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? wszyscy gracze, ktrzy zapisz? si? w skrypcie(GRNE MENU: ZAPISY DO ROZGRYWEK)do dnia: 04.03.2021r. Po zg?oszeniu akcesu do gry, ka?demu z osobna zostanie przydzielona odpowiednia rola na naszym serwerze Discord, co skutkowa? b?dzie uzyskaniem dost?pu do naszej spo?eczno?ci.Nowi gracze, ktrzy nie uczestniczyli we wcze?niejszych rozgrywkach na naszej witrynie, musz? do??czy? na nasz serwer niezw?ocznie po zapisaniu si? do myClub CUP.Puchar rozgrywa? b?dziemy autorskimi dru?ynami w trybie myClub. Warto zaznaczy?, ?e nie wprowadzamy ?adnych ogranicze? dotycz?cych np. si?y zespo?u. Informacje dotycz?ce formu?y turnieju zostan? opublikowane po zako?czeniu zapisw.

[PS4] TRANSMISJA FINA?U
15/01/2021 21:42

Informujemy, ?e dobieg? ko?ca turniejPESWORLD CUP eFootball PES 2021 (PS4/PS5). Rozegrali?my rozbudowan? faz? grupow?, zaci?t? faz? pucharow? i w ko?cu doczekali?my si?WIELKIEGO FINA?U, z ktrego postanowili?my zda? wam obszern? relacj?. Zapraszamy do ogl?dania!

Bescon VS Michail_Tal

[PS4/XBOX/PC] START LIGI
10/01/2021 22:39

Z dniem dzisiejszym zosta? zainaugurowanyII SEZON LIGI eFootball PES2021 (PS4/XO/PC))! We wspomianej rozgrywce udzia? zadeklarowa?o 164graczy, ktrzy podejm? ze sob? rywalizacj?. Jak mo?na zauwa?y?, strona zosta?a w pe?ni dostosowana do zmaga? ligowych. W grnej cz??ci witryny pojawi?y si? panele zawieraj?ce ostatnie wyniki w lidze, a tak?e obowi?zuj?ce uczestnikw terminy. Zalecamy rwnie? zapoznanie si? z poradnikiem, ktry wyja?nia w jaki sposb wstawia si? wyniki w skrypcie. Przypominamy, ?espo?eczno?? PESWORLD.PLkomunikuje si? naserwerze Discord. W celu do??czenia do serwera wystarczy klikn?? w slajdznajduj?cy si? w w centralnej cz??ci strony. Ka?demu z osobna ?yczymy zdobycia mo?liwie najlepszej pozycji w lidze! Warto zauwa?y?, ?e w nadchodz?cym sezonie sponsorem tytularnym najwy?szego poziomu rozgrywek na platformie PS4/PS5 zosta?a firma DJ STUDIO Graphic Design ?wiadcz?ca us?ugi graficzne.

[PS4/XO/PC] ZAPISY DO LIGI
28/12/2020 22:39

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy do II SEZONULIGI eFootball PES2021 (PS4/XO/PC)! W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? wszyscy gracze, ktrzy zapisz? si? w skrypcie(GRNE MENU: ZAPISY DO ROZGRYWEK)do dnia: 07.01.2021r.Po zg?oszeniu akcesu do gry, ka?demu z osobna zostanie przydzielona odpowiednia rola na naszym serwerze Discord, co skutkowa? b?dzie uzyskaniem dost?pu do naszej spo?eczno?ci.Nowi gracze, ktrzy nie uczestniczyli we wcze?niejszych rozgrywkach na naszej witrynie, musz? do??czy? na nasz serwer niezw?ocznie po zapisaniu si? do LIGI eFootball PES 2021.Lig? rozgrywa? b?dziemy klubami (koszyk zostanie wybrany przez uczestnikw po zako?czeniu zapisw).Informacje stricte organizacyjne zostan? opublikowane po zako?czeniu zapisw.

[PS4/XO/PC] PESWORLD CUP
15/11/2020 16:34

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy doPESWORLD CUP eFootball PES2021 (PS4/XO/PC). W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? wszyscy gracze, ktrzy zapisz? si? w skrypcie(GRNE MENU: ZAPISY DO ROZGRYWEK)do dnia:22.11.2020r. Po zg?oszeniu akcesu do gry, ka?demu z osobna zostanie przydzielona odpowiednia rola na naszym serwerze Discord, co skutkowa? b?dzie uzyskaniem dost?pu do naszej spo?eczno?ci.Nowi gracze, ktrzy nie uczestniczyli we wcze?niejszych rozgrywkach na naszej witrynie, musz? do??czy? na nasz serwer niezw?ocznie po zapisaniu si? do PESWORLD CUP. Puchar rozgrywa? b?dziemy Reprezentacj? Polski.Informacje stricte organizacyjne zostan? opublikowane po zako?czeniu zapisw.